Search Site
News
Home >> Our Kōrero >> News >> News Feed

The shocking poverty experienced by Te Urewera Maori was in large part caused by the Crown's many breaches of the Treaty of Waitangi, the Waitangi Tribunal has found in the sixth and final volume of its Te Urewera district inquiry report. The volume, released today, responded to claims made on behalf of the hapu and iwi of Te Urewera and contains three chapters covering environmental, social-economic and other issues. The panel was headed...

The Waitangi Tribunal released the final volume of the Te Urewera report this afternoon. It contains strong language and statements revealing the severe treatment of Te Urewera Māori throughout the 20th century as a result of the Crown’s breaches. In a string of criticisms the document highlights areas where the Crown failed to protect the Te Urewera forest. It lists the ravaging of native birdlife by introduced species, the...

On 9 April 2009, the Waitangi Tribunal released part I of its report into the Treaty claims of the iwi and hapu of Te Urewera district. The report is being released in parts at the request of the Crown and claimants, to assist them in settlement negotiations. Part I examines the tribal landscape of the Urewera region. It describes the tribes, their origins, settlement, values, and beliefs, and the ways that they exercised authority over their...

Arthur Te Ranui Black

22 December 2015

Ko te hika tāwera nui, o te whakapuakitanga o tēnei kōrero maimai aroha me tīmata pēnei. Ko Rūātoki he kāinga, he pānga ki ngā hua mana pokapū papa whakarahi whenua, toitū ā-mātauranga tuku iho, piripono ki te ngākau pono o Te Rānui...

I te tekau mā tahi o Whiringa-ā-rangi, i tū te rā whakamaumahara i ngā hōia o Tūhoe i hāere ki te Pakanga Tuatahi o Te Ao. Otirā, ko te tuku atu i ngā mētera ki ngā whānau o ngā koroua a Puia Tamehana me Pa Te Amo. Kei raro iho ko te uiui i wāenga i a Tūmeke FM me Hēmana Waaka o Ngāi...

The BayTrust rescue helicopter was called to Ruataahuna when a woman suffered a serious medical event on Saturday afternoon. Pilot Barry Vincent said an 86 year old woman from the area was flown to Rotorua hospital in a serious...

Home >> Our Kōrero >> News >> News Feed Back to top