Search Site
Home >> Tribal Authorities >> >> Te Waimana Kaaku Tribal

Who are the Tribals

Welcome to Te Waimana Kaaku Tribal

Waimana kaaku Mahora Te Waimana

May Te Waimana flourish in all aspects of wellbeing

12 pā are situated within Te Waimana – Tāwhana Pā, Whakarae Pā, Omuriwaka Pā, Matahi Pā, Tuapo Pā, Piripari Pā, Rāhiri Pā, Tanatana Pā, Tātaiāhape Pā, Pouahinau Pā, Tauanui Pā and Rāroa Pā.

These 12 pā are the gathering places of the 9 hapū – Ngā Maihi, Te Whakatāne, Tamakaimoana, Ngai Tamatuhirae, Ngai Tātua, Ngāti Rere, Ngāti Raka, Ngai Tūranga and Tamaruarangi.

Te Waimana Kaaku tribal collective represents the interests of all pā/hapū along Te Awa o Tauranga.

The name and whakataukī of Te Waimana Kaaku Tribal, is a reflection of its' fertile landscape and the prosperity that it will provide for whānau who whakapapa to the local hapū now and into the future. A detailed explanation can be found below.

Māhora KuraranGi

He momo kūmara tonu te kurarangi, e whakarite ana nei tāna tipu haere e māhorahora ki runga te whenua. E kapo haere ana, e hono atu ki ōna nei uri ki te maara.

The kurarangi kūmara is as a senior type of kūmara species, which grows its tendrils throughout the garden, encompassing all that it touches into one living organism within the garden.

Te Waimana

He punawai rangatira tēnei, koinei te waahi e huihui ana ngā rangatira, e ngā kaupapa taketake, e ngā kaupapa haumarumaru, ko te huinga o te kura, ko te huinga o ngā kaahu o ngā rangatira.

Te Waimana is the name of a sacred spring, where the senior chiefs and warlords would gather to discuss offensive and defensive tactics to protect whānau and hapū resources and affairs.

Te Kaaku

He kupu whakarite ki te āhua o te tipu o te kūmara. I na hoki e te tipu rere te aka ki te kohi haere, ki te hono atu, kia noho ngātahi piritahi ki ōna uri maara.

“Kaaku” describes the way in which the kumara vine grows within the garden; letting its tendrils gather and amalgamate the many that grow together.

Te Hapuoneone.

Ko Hapekituarangi me ōna nei tama aa Tamarau raua ko Rāwaho. I a rātou te mauri o te kūmara e pupuri ana i runga te whenua o Te Hapuoneone. Koinei hoki e noho taketake te rohe o te Waimana Kaaku me ōna nei kōrero ki ēnei tīpuna.

Te Waimana Kaaku reflects our historical connection to Te Hapuoneone chief Hapekituarangi and his sons Tamarau and Rāwaho. It is their specific relationship to the growing of kūmara and maintaining the living essence of the kūmara to the specific fertile land of Te Hapuoneone, from Ōhiwa to Puhikoko, Te Waimana, Ōpouriao and Tāneatua.

Your current tribal officers are:

  • Matt Te Pou – Tribal Chair
  •  
  • Te Raumiria Lee Anne Tuwairua - Tribal Authority General Manager
  •  

You can contact your tribal office during weekdays from Monday to Fridays, between 9am and 4pm:

Call us: 07 312 3700

Visit us: 280 Waimana Road, Waimana

Email us: tari@waimanakaaku.iwi.nz

PO Box 01

Waimana 3164

Home >> Tribal Authorities >> Who are the Tribals Back to top