Search Site
Home >> Tribal Authorities >> Who are the Tribals

Who are the Tribals

Tūhoe Manawarū Tribal
Tūhoe Manawarū Tribal

Acting on behalf of it's marae members the Tūhoe Manawarū tribal authority represents the interests of whānau from Ngāputahi, Pāpueru, Te Umuroa, Ōpūtao, Kākānui, Ōtekura, Tātāhoata, Te Wai-iti, Uwhiārae, Mātaatua and Ōhaua o te Rangi. Our history Tūhoe Manawarū Māori Executive, also known informally as the Ruatāhuna Tribal Authority is one of the four Tūhoe tribal authorities in Te Urewera. The executive represents the whānau that whakapapa to the marae and hapū of Ngāpūtahi, and Ruatāhuna. First established under the New Zealand Māori Council in the 1970s, the Manawarū Executive was formally part of the...

Te Taraipara ō Rūātoki Tribal
Te Taraipara ō Rūātoki Tribal

Ko Te Taraipara ō Rūātoki Tribal he pae wānana mō nā hapū kei te taha whakararo o te rohe pōtae o Tūhoe.  12 nā marae o Tūhoe mai Tāneatua whakauta ki Ruatoki, māwhiti atu i te awa o Ranitāiki ki Waiōhau. Ōtira ia marama ka huitahi nā Taraketi o ēnei Marae ki te tohu kaupapa e piki ai te tōnuitana me te oranatonutana o nā whānau, hapū o te whārua hoki. Ko Te Rewarewa, Tauarau, Tāwhia, Ōtenuku, Waikirikiri, Te Tōtara, Te Pūtere, Te Papakāina, Ōwhakatoro, Ōhotu, Nāhina me Hui te Raniora nā marae kei Te Taraipara ō Rūātoki Tribal, e rua nā mānai mai ia hapū ka noho ki te taraipara...

Te Waimana Kaaku Tribal

Mahora Te Waimana May Te Waimana flourish in all aspects of wellbeing 12 pā are situated within Te Waimana – Tāwhana Pā, Whakarae Pā, Omuriwaka Pā, Matahi Pā, Tuapo Pā, Piripari Pā, Rāhiri Pā, Tanatana Pā, Tātaiāhape Pā, Pouahinau Pā, Tauanui Pā and Rāroa Pā. These 12 pā are the gathering places of the 9 hapū – Ngā Maihi, Te Whakatāne, Tamakaimoana, Ngai Tamatuhirae, Ngai Tātua, Ngāti Rere, Ngāti Raka, Ngai Tūranga and Tamaruarangi. Te Waimana Kaaku tribal collective represents the interests of all pā/hapū along Te Awa o Tauranga. The name and whakataukī of Te Waimana Kaaku Tribal, is a...

Waikaremoana Tribal
Waikaremoana Tribal

The permanency of Te Mana Motuhake o Tūhoe is the business of our Tribal and is supported by the principles of ihi, ranatiratana, nākau iti, and matemateāone. Te Taraipara o Waikaremoana is endorsed to represent the marae and hapū of Waikaremoana and the whānau that whakapapa to them. The current marae membership includes Waimako Marae, Te Kūhā Tārewa Marae, Te Pūtere Marae, and Te Whānau a Eria from Nātapa. Our history In 2007, Tūhoe te Mana Motuhake mai Waikaremoana, or the Waikaremoana Tribal Authority, was established to formally advance Tūhoe kaupapa. The Waikaremoana base strengthens our connections with other Tūhoe...

Ngā Hapū o Tūhoe
Ngā Hapū o Tūhoe

The number of active Tūhoe hapū can increase and decrease depending on the fortunes and ambitions of the Iwi. At the time of the Tūhoe negotiations with the Crown, the Te Kotahi a Tūhoe list of Tūhoe hapū in their mandate, numbered some 65. Most hapū continue to have an active ahi kā presence throughout the rohe while others have been absorbed by intermarriage to existing Tūhoe hapū. Rather than say that some of these hapū are extinct we prefer the view that they are inactive. The histories of hapū are both distinct and intersected. It would be true to say that no hapū stands isolated, independent by history or whakapapa, and...

Home >> Tribal Authorities >> Who are the Tribals Back to top