Search Site
Home >> Tribal Authorities >> >> Te Taraipara ō Rūātoki Tribal

Who are the Tribals

Welcome to Te Taraipara ō Rūātoki Tribal
Te Taraipara ō Rūātoki Tribal

Ko Te Taraipara ō Rūātoki Tribal he pae wānana mō nā hapū kei te taha whakararo o te rohe pōtae o Tūhoe.  12 nā marae o Tūhoe mai Tāneatua whakauta ki Ruatoki, māwhiti atu i te awa o Ranitāiki ki Waiōhau. Ōtira ia marama ka huitahi nā Taraketi o ēnei Marae ki te tohu kaupapa e piki ai te tōnuitana me te oranatonutana o nā whānau, hapū o te whārua hoki.

Ko Te Rewarewa, Tauarau, Tāwhia, Ōtenuku, Waikirikiri, Te Tōtara, Te Pūtere, Te Papakāina, Ōwhakatoro, Ōhotu, Nāhina me Hui te Raniora nā marae kei Te Taraipara ō Rūātoki Tribal, e rua nā mānai mai ia hapū ka noho ki te taraipara nei.  Ko nā uara me nā mātāpono a Tūhoe kei ārahi i nā kaupapa whakawhanake i te rohe.  He tari, he kaimahi tā tēnei kāhui hapū hei whakarinarina, hei whakatinana i nā wawata kei ia rātau. 

The “Te Taraipara ō Rūātoki Tribal” is a voluntary forum for hapu in the North and Northwest of Tūhoe, to discuss issues, exchange ideas and collaborate on raising the standards of well being and prosperity for whanāu, hapū and the Ruatoki valley.

Te Taraipara ō Rūātoki Tribal has a membership of 12 marae, with each having two representatives participating at the tribal forum.  Current members are Te Rewarewa, Tauarau, Tāwhia, Ōtenuku, Waikirikiri, Te Tōtara, Te Pūtere, Te Papakāina, Ōwhakatoro, Ōhotu, Nāhina, and Hui te Raniora.  Tūhoe values and culture guide the tribal in developing ideas and initiatives to uplift the people. 

Our History

O nā taraipara e wha a Tūhoe ko Te Taraipara ō Rūātoki Tribal tētahi.  Kāre i whānau mai whai muri i te whakatauna kereme, i te takiwa o te 1950 i whakatūhia e nā Ranatira o te wā i te Western Tuhoe Tribal Executive, nō nā tau i muri mai ka huri te īnoa ki Te Taraipara ō Rūātoki Tribal.  Ko Te Mana Motuhake o Tūhoe te whāina, ko te whakapiki i te ora o nā whānau kei te matua o nā whakaaro.  

The Tribal has employees and an office, this is the working arm to carry out hapū aspirations. Te Taraipara ō Rūātoki Tribal is committed to achieving prosperity for its descendants in step with Tūhoe values and cultural practise. 

In the early 1950’s the then Tūhoe leaders established the Western Tūhoe Tribal Executive Committee, it was also known as Te Kōpu then followed by Te Taraipara ō Rūātoki Tribal. The tribal authority has taken an active role in the care and development of whānau, hapū and marae.  Active politically, the tribal consistently promotes Te Mana Motuhake o Tūhoe.

The current tribal officers are:

  • Patrick McGarvey - Chairman
  • Kimi Apiata - Tribal General Manager
  • June Lewis - Finance Administrator

You can contact your tribal office during weekdays, from Monday to Friday between 8.30am - 5.00pm :

Visit us: 16 Mission Road, Ruatoki.

Post us: 16 Mission Road, Ruatoki.

Email us: admin@tkor.iwi.nz

Phone us: 07 3129 138

Home >> Tribal Authorities >> Who are the Tribals Back to top