Search Site
Our People

Welcome to the TūHOE blog

Blog

Tūhoe Crown Settlement Day 22 August 2014 Official:  A Day of National Significance Useful Stuff to Help you get the Most out of the Day! Kua tata te rā whakapāhanga a te Karauna me Tūhoe, otirā he whakaritenga tēnei. Anei ētahi kōrero whakamārama mo te rā. Te wawata na, ka tae mai koe me tō whānau ki tēnei rā...

RSS Feed