Search Site
Our People
Home >> Te Uru Taumatua >> Our Kōrero >> News >> Iwi News >> Puke Timoti: Mana Motuhake
Puke Timoti: Mana Motuhake
9 November 2014

Heoi, i ēnei wā, i tēnei ao hurihuri nei, e hoa Scotty, kua riro kē te mana i tētahi mana kē atu. Ko te mana inaianei he mana motumotu, neha? Whakatauhia ana he kōrero i te rā nei, ao ake i te pō, ha, he rerekē te kōrero. Koirā ngā mana ināianei. Nō reira, me pakari, me matika ake tātou ki wō tātou ake mana. Tangata whenua hoki tātou, nā reira me hoki anō tātou ki ērā whakaaro o te ao tangata whenua. - Puke Tīmoti

Item Comment

Blog Post Puke Timoti: Mana Motuhake
Comment
Are you a machine? If not please enter nothing in here:
Your Name