Search Site
Our People
Home >> Our Kōrero >> News >> Iwi News >> Puke Timoti: Mana Motuhake
Puke Timoti: Mana Motuhake
9 November 2014

Heoi, i ēnei wā, i tēnei ao hurihuri nei, e hoa Scotty, kua riro kē te mana i tētahi mana kē atu. Ko te mana inaianei he mana motumotu, neha? Whakatauhia ana he kōrero i te rā nei, ao ake i te pō, ha, he rerekē te kōrero. Koirā ngā mana ināianei. Nō reira, me pakari, me matika ake tātou ki wō tātou ake mana. Tangata whenua hoki tātou, nā reira me hoki anō tātou ki ērā whakaaro o te ao tangata whenua. - Puke Tīmoti

Item Comment

Blog Post Puke Timoti: Mana Motuhake
Comment
Are you a machine? If not please enter nothing in here:
Your Name

Iwi Registration

The purpose of Iwi Registration is to build the Tūhoe nation by registering in a central place the descendants of Tūhoe tipuna Tūhoe or Potiki and those who affiliate to a Tūhoe Marae and Tūhoe Hapū.  Your Iwi Register is based on Tūhoe whānau and Tūhoe hapū.

Home >> Our Kōrero >> News >> News Feed Back to top