Search Site
Our People
Home >> Our Kōrero >> Tuhoe Iwi Kaupapa

Welcome to the TūHOE blog

Blog

Pastureland in the Ruatoki Valley is fuelling not just milk production, but also the economic security and self-esteem of the owners of Tataiwhetu...

RSS Feed

Tūhoe Crown Settlement Day 22 August 2014 Official:  A Day of National Significance Useful Stuff to Help you get the Most out of the Day! Kua tata te rā whakapāhanga a te Karauna me Tūhoe, otirā he whakaritenga tēnei. Anei ētahi kōrero whakamārama mo te rā. Te wawata na, ka tae mai koe me tō whānau ki tēnei rā...

RSS Feed