Search Site
Our People
Home >> Our Kōrero >> News >> Iwi News >> Waikaremoana Community Hui
Waikaremoana Community Hui
2 June 2015

Waikaremoana Tribal Authority invite all Ngā Uri o Ruapani mai Waikaremoana and Ngā Uri o Pukehore to a public hui to share our thoughts on our future.

Let's Talk About

  • Ko wai a Ruapani mai Waikaremoana
  • He aha he whakaritenga pai mo tātau?
  • How will our Ruapani future be served by settlement?

Ā Hea: Rāhoroi 13 o Hune 2015

Hāora: 9am - 1pm

Wāhi: Waimako Marae, Tūāi, Waikaremoana

For any information please contact Herehere Titoko at your office on 06 837 3987.

Kohi mai tātau

Nāku noa

Lance Winitana, Chairman

Me tū Kahikatea

Item Comment

Blog Post Waikaremoana Community Hui
Comment
Are you a machine? If not please enter nothing in here:
Your Name

Iwi Registration

The purpose of Iwi Registration is to build the Tūhoe nation by registering in a central place the descendants of Tūhoe tipuna Tūhoe or Potiki and those who affiliate to a Tūhoe Marae and Tūhoe Hapū.  Your Iwi Register is based on Tūhoe whānau and Tūhoe hapū.

Home >> Our Kōrero >> News >> News Feed Back to top