Search Site
Home >> Tribal Authorities >> Who are the Tribals

Who are the Tribals

Tūhoe Manawarū Tribal
Tūhoe Manawarū Tribal

Acting on behalf of it's marae members the Tūhoe Manawarū tribal authority represents the interests of whānau from Ngāputahi, Pāpueru, Te Umuroa, Ōpūtao, Kākānui, Ōtekura, Tātāhoata, Te Wai-iti, Uwhiārae, Mātaatua and Ōhaua o te Rangi. Our history Tūhoe Manawarū Māori Executive, also known informally as the Ruatāhuna Tribal Authority is one of the four Tūhoe tribal authorities in Te Urewera. The executive represents the whānau that whakapapa to the marae and hapū of Ngāpūtahi, and Ruatāhuna. First established under the New Zealand Māori Council in the 1970s, the Manawarū Executive was formally part of the...

Te Komiti o Runa Tribal
Te Komiti o Runa Tribal

Ko Te Komiti ō Runa he pae wānana mō nā hapū kei te taha whakararo o te Rohe Pōtae o Tūhoe.  12 nā marae o Tūhoe mai Tāneatua whakauta ki Rūātoki, māwhiti atu i te awa o Rangitāiki ki Waiohau ā ia marama ka huitahi he tohu kaupapa e piki ai te tōnuitana me te oranatonutana o nā whānau, hapū, whārua hoki. Ko Te Rewarewa, Tauarau, Tāwhia, Ōtenuku, Waikirikiri, Te Tōtara, Te Pūtere, Te Papakāina, Ōwhakatoro, Ōhotu, Nāhina me Hui te Raniora nā marae kei Te Komiti ō Runa, e rua nā mānai mai ia hapū ka noho ki te taraipara nei.  Ko nā uara me te ahurea a Tūhoe kei te ārahi i nā kaupapa whakawhanake i...

Te Waimana Kaaku Tribal

Mahora Te Waimana May Te Waimana flourish in all aspects of wellbeing 12 marae are situated within Te Waimana – Matahī Pā, Ōmuriwaka Pā, Piripari Pā, Pouahīnau Pā, Rāroa Pā, Tanatana Pā, Tauanui Pā, Tātaiāhape Pā, Tuapō Pā, Whakarae Pā, Rāhiri Pā, and Tāwhana Pā.  These 12 marae are the gathering places of the 9 hapū – Ngā Maihi, Te Whakatāne, Tamakaimoana,  Ngai Tamatuhirae, Ngai Tātua, Ngāti Rere, Ngāti Raka, Ngai Tūranga and Tamaruarangi. Te Waimana Kaaku tribal collective represents the interests of all pā/hapū along Te Awa o Tauranga. The name and whakataukī of Te Waimana...

Waikaremoana Tribal
Waikaremoana Tribal

The permanency of Te Mana Motuhake o Tūhoe is the business of our Tribal and is supported by the principles of ihi, ranatiratana, nākau iti and matemateāone. Te Taraipara o Waikaremoana is endorsed to represent the marae and hapū of Waikaremoana and the whānau that whakapapa to them. The current marae membership includes Waimako Marae, Te Kūhā Tārewa Marae, Te Pūtere Marae, and Te Whānau a Eria from Nātapa. Our History In 2007, Tūhoe te Mana Motuhake mai Waikaremoana, or the Waikaremoana Tribal Authority, was established to formally advance Tūhoe kaupapa. The Waikaremoana base strengthens our connections with other Tūhoe...

He Mihi Maioha
He Mihi Maioha

Ko tenei whārangi, he waahi tuku pānui tangihanga ki na whānau, marae, hapū. Tēra ka hiahia koe kia pānuihia he mate i roto i te whānau, imera mai kia; korero@ngaituhoe.iwi.nz. This page is dedicated to tangihanga notices. Time and again Te Uru Taumatua receives calls from whānau advising of a tangi in the whānau. It is here that we post a short pānui on who has passed away, and whatever arrangements are in place. It’s just another way of informing whānau. If you have a tangihanga and wish to put a notice up, please email;...

Ngā Hapū o Tūhoe
Ngā Hapū o Tūhoe

The number of active Tūhoe hapū can increase and decrease depending on the fortunes and ambitions of the Iwi. At the time of the Tūhoe negotiations with the Crown, the Te Kotahi a Tūhoe list of Tūhoe hapū in their mandate, numbered some 65. Most hapū continue to have an active ahi kā presence throughout the rohe while others have been absorbed by intermarriage to existing Tūhoe hapū. Rather than say that some of these hapū are extinct we prefer the view that they are inactive. The histories of hapū are both distinct and intersected. It would be true to say that no hapū stands isolated, independent by history or whakapapa, and...

Home >> Tribal Authorities >> Who are the Tribals Back to top