Search Site
Our People
Home >> Our Kōrero >> News >> Tuhoe Settlement >> He huihuinga mokemoke, he huihuinga hari, he huihuinga whakamaumahara
He huihuinga mokemoke, he huihuinga hari, he huihuinga whakamaumahara
15 December 2014

I te 22 o Hereturi-koha, i whakarauika te tini ngerongero ki Te Kura Whare o Ngai Tuhoe, ki te rongo i nga korero whakapaha ki a Ngai Tuhoe mo nga mahi a te karauna ki a Ngai Tuhoe i nga tau kotahi rau tau neke atu ki muri. Mau ana nga uri whakaheke i nga mamae o nga tupuna mo nga kotahi rau tau, a, tae noa ki te ra tuku whakapaha.

Item Comment

Blog Post He huihuinga mokemoke, he huihuinga hari, he huihuinga whakamaumahara
Comment
Are you a machine? If not please enter nothing in here:
Your Name

Iwi Registration

The purpose of Iwi Registration is to build the Tūhoe nation by registering in a central place the descendants of Tūhoe tipuna Tūhoe or Potiki and those who affiliate to a Tūhoe Marae and Tūhoe Hapū.  Your Iwi Register is based on Tūhoe whānau and Tūhoe hapū.

Home >> Our Kōrero >> News >> News Feed Back to top