Search Site
Our People
Home >> Our Kōrero >> News >> Tuhoe People >> Arthur Te Ranui Black
Arthur Te Ranui Black
22 December 2015

Ko te hika tāwera nui, o te whakapuakitanga o tēnei kōrero maimai aroha me tīmata pēnei. Ko Rūātoki he kāinga, he pānga ki ngā hua mana pokapū papa whakarahi whenua, toitū ā-mātauranga tuku iho, piripono ki te ngākau pono o Te Rānui Black.

 

 

Item Comment

Blog Post Arthur Te Ranui Black
Comment
Are you a machine? If not please enter nothing in here:
Your Name

Iwi Registration

The purpose of Iwi Registration is to build the Tūhoe nation by registering in a central place the descendants of Tūhoe tipuna Tūhoe or Potiki and those who affiliate to a Tūhoe Marae and Tūhoe Hapū.  Your Iwi Register is based on Tūhoe whānau and Tūhoe hapū.

Home >> Our Kōrero >> News >> News Feed Back to top